Πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη (τηλεδιάσκεψη)  που συγκάλεσε η Γενική Συντονίστρια του Μητρώου Στελεχών του Β3 Τομέα  κ. Ινέτζη Κ. Δημητρακάκη με θέμα :

« Συνέπειες του Covid-19, δράσεις και προτάσεις ».

Η κ. Δημητρακάκη αναφέρθηκε στην ανησυχητική εξάπλωση της πανδημίας, όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο και στις πολύπλευρες συνέπειες της. Επισήμανε τον αγώνα του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Αναφέρθηκε στην μεγάλη σημασία που πρέπει να δοθεί στις ψυχολογικές επιπτώσεις στον γενικό πληθυσμό, κυρίως στις ευάλωτες ομάδες και στα παιδιά.

Πολύ σημαντική η συμμετοχή της Υπεύθυνης Μητρώου Στελεχών της ΝΔ κ. Ρεβέκκα Πιτσίκα, του Γενικού Γραμματέα του Οργανωτικού της  ΝΔ κ. Στέλιου Κονταδάκη και του Υφυπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη.

Η κ. Πιτσίκα μας ανέπτυξε τα προβλήματα αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στον τομέα των επιχειρήσεων, στην οικονομία και στην ανάπτυξη την εποχή του covid-19.

Ο κ. Κονταδάκης ήταν απόλυτα σύμφωνος και υποστηρικτικός στην οργάνωση δράσεων του Τομέα μας,  καθώς και στην συνεργασία μας με την Γραμματεία του Οργανωτικού.

Ο Υφυπουργός Υγείας κ. Κοντοζαμάνης μας ενημέρωσε για την υγειονομική κατάσταση της χώρας, τη συνεχή ανάπτυξη και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα εμβόλια που αναμένονται  και τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως σήμερα στην χώρα μας.

Ακολούθησε μια εξαιρετική, δημιουργική και δυναμική συζήτηση με όλα τα μέλη.

Στην τηλεσυνάντηση συμμετείχαν πάνω από 35 μέλη που ανήκουν στον  ιατρικό, νοσηλευτικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό, νομικό, επιχειρηματικό χώρο και η διάρκεια της ξεπέρασε τις 2.30 ώρες.

Ακούστηκαν απόψεις και τοποθετήσεις καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπιση του Covid-19.

Συνοψίζοντας αποφασίστηκαν τα κάτωθι :

  • Πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών αλλά και του γενικού πληθυσμού πανελλαδικά μέσω τηλεδιασκέψεων από εθελοντές επιστήμονες που θα προέρχονται από το Μητρώο στελεχών και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όπως (ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ιατροί, νοσηλευτές) με την στήριξη πάντα και συνεργασία της Γραμματείας του Οργανωτικού.
  • Αύξηση των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων κυρίως των μικρών και μεσαίων με ταυτόχρονη και ευρύτερη ενημέρωση των επιχειρηματιών των ήδη υπαρχόντων μέτρων στήριξης μιας και πολλοί επιχειρηματίες δεν τα γνωρίζουν.
  • Δημιουργία άμεσα δράσης για πραγματοποίηση αιμοδοσίας των μελών μας.
  • Μεγαλύτερη στήριξη από ομάδες εθελοντών μας για καλύτερη ενημέρωση ευάλωτων και ευαίσθητων ομάδων (όπως ηλικιωμένοι, ρομά, δομές μεταναστών).
  • Στήριξη τηλεργασίας και επέκτασή της όπου είναι εφικτό χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα των εργαζομένων.
  • Μηνιαία συνάντηση των Στελεχών του Μητρώου Β3 με συγκεκριμένο θέμα για προτάσεις και δράσεις.

Η κ. Δημητρακάκη στο τέλος της τηλεδιάσκεψης ευχαρίστησε  τα μέλη-στελέχη του Μητρώου  Β3 Βόρειου Τομέα Αθηνών για την  συμμετοχή, τις γνώσεις και την συνεχή εθελοντική τους προσφορά τους στην Νέα Δημοκρατία.