Η Δημόσια Υγεία στην Εντατική

Η Δημόσια Υγεία στην Εντατική

Ο όρος όμως ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ εμφανίσθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1920, όταν ο Άγγλος ιατρός Edward Winslow όρισε την δημόσια υγεία ως την επιστήμη και την τέχνη της πρόληψης των ασθενειών, της επιμήκυνσης της ζωής και της προαγωγής της σωματικής και ψυχικής υγείας...